Toelating Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (VO) gaan we ervan uit dat voor leerlingen die (tijdelijk extra) ondersteuning nodig hadden dit gedurende de tijd in het primair onderwijs (PO) afgerond is en de leerlingen de overstap kunnen maken naar regulier voortgezet onderwijs. Een overstap van een reguliere basisschool is per definitie een overstap naar regulier voortgezet onderwijs. 

Als het niet (langer) lukt om leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs (VO) te bieden, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De scholen voor VSO werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke onderwijsbehoeftes.


Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vermeld wat de route van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraag is, wat de criteria zijn en wat de werkwijze is van de Commissie voor Toewijzing en Ondersteuning (CTO) die de aanvragen beoordeelt.


 

Print Afdrukken
Delen