PrO / LWOO

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voorleerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een toelatingsverklaring hebben. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages.

Doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen toe te leiden naar werk. Er worden competenties ontwikkeld die leerlingen nodig hebben om (later) zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. De praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

 

In het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland is met ingang van schooljaar 2022-2023 gekozen voor lwoo opting out. In essentie om nog meer uit te gaan van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, en de scholen meer ruimte en flexibiliteit te bieden in het organiseren van die ondersteuning. Leerlingen hoeven nu niet meer getest en gelabeld te worden, en scholen kunnen zelf, samen met ouder en leerling, bepalen hoe ze de juiste ondersteuning vorm geven.

Uiteraard blijft ondersteuning voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen de vmbo-scholen bestaan. We hebben binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over hoe deze ondersteuning eruit ziet, en hoe de betreffende leerlingen in beeld komen en de benodigde ondersteuning ontvangen. Het blijft hiervoor van belang dat in de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs de afstemming tussen alle partijen en informatie deling geborgd is. Op de website van de vmbo scholen wordt gecommuniceerd wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.


Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Leerwegondersteuning is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Vmbo-scholen bepalen zelf of en hoe zij leerwegondersteuning aanbieden.

Bijvoorbeeld door:

  • kleinere klassen;
  • bijlessen;
  • huiswerkbegeleiding;
  • trainingen om een leerling beter te laten studeren.

Leerwegondersteuning kan in, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school geboden worden en hoeft niet vier jaar te duren. Eén of twee jaar is ook mogelijk.

 

Print Afdrukken
Delen