SchoolOndersteuningsProfielen

Alle scholen hebben hun mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen, beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Het SWV heeft een ambitieus niveau van de basisondersteuning vastgesteld en daarover afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.

We onderscheiden:
- basisondersteuning (waar elke school aan voldoet)
- extra ondersteuning (schoolspecifiek)
- arrangementen (toewijzing extra ondersteuning).

Elke school heeft het ondersteuningsaanbod weergegeven in het schoolondersteuningsprofiel.
Print Afdrukken
Delen