Passend onderwijs

Wie we zijn

Het Samenwerkingsverband (SWV) heet Passend Voortgezet Onderwijs Maastricht Heuvelland. Binnen de stichting werken alle VO- en VSO-schoolbesturen uit de regio samen. Met elkaar bieden we leerlingen passend onderwijs.
Als ouder of professional vindt u hier informatie die u zoekt. Hoe een leerling extra ondersteuning kan krijgen bijvoorbeeld. En wie u daarbij kan helpen.Passend Onderwijs en zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle vo- en vso-scholen zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het zoeken van de juiste onderwijsplek voor elke leerling met een onderwijsondersteuningsvraag die zich schriftelijk hebben aangemeld.
De school waar de leerling is aangemeld, is verplicht eerst te onderzoeken of de leerling, indien nodig, extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school, waar de leerling is aangemeld, samen met ouders een passende plaats.

Als u meer wilt lezen over onze uitgangspunten en doelstellingen, bekijk dan hier ons ondersteuningsplan.
 

Print Afdrukken
Delen