Vacatures

onafhankelijk voorzitter besturen

Onafhankelijk voorzitter bestuursvergadering swv vo Parkstad en swv vo Maastricht- Heuvelland

De samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs Parkstad en Maastricht-Heuvelland zoeken per 1 januari 2019 een onafhankelijk voorzitter die de gezamenlijke bestuursvergaderingen voorbereidt en leidt. In het bestuur zijn alle betrokken schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd. De dagelijkse leiding van de beide samenwerkingsverbanden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur, ondersteund door een bureau. De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht. Benoeming vindt plaats door de besturen van de samenwerkingsverbanden.

taakomschrijving 

Print Afdrukken
Delen